Latvijas sertificēto personu datu
aizsardzības speciālistu asociācija
Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

Nav iespējams novērst visus riskus datu drošībai.Šobrīd sabiedriskajā telpā ir aktualizējies jau..