LATVIJAS SERTIFICĒTO
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU
ASOCIĀCIJA
ir neatkarīga sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu brīvprātīga profesionāla apvienība, kas apvieno tiesību, informācijas tehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju pietuvināto jomu speciālistus, dibināta 2011.gadā.

Mūsu uzdevums ir nodrošināt personas datu aizsardzības speciālistu profesionālo interešu pārstāvību un aizstāvību, veicināt speciālistu zināšanu pilnveidošanu, sniegt vispusīgu palīdzību prakses problēmu risināšanā, kā arī veicināt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību fizisko personu datu apstrādes jomā.

Valde

šobrīd Asociācijas valdi veido 3 valdes locekļi - dibinātāji

Arnis Puksts
Arnis PukstsSertificēts personas datu aizsardzības specialists
Agnese Boboviča
Agnese BobovičaSertificēta personas datu aizsardzības specialiste, CIPP-E
Ivo Krievs
Ivo KrievsSertificēts personas datu aizsardzības speciālists, CIPP-E